Media, advies & opleidingen

Long Run verzorgt opleidingen op maat en individuele coachings. Wij hebben al ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden van individuen en teams, uit de publieke en private sector, zowel in schriftelijke als mondelinge communicatie en in time management en efficiëntie. We mochten in het verleden al meewerken aan mooie projecten bij o.a.: Opleidingsdienst Federale Overheid, Key Music, Stad Antwerpen, Banksys, Fluxys,…

Timemanagement

De deelnemers/coachees leren tijdvreters aan te pakken, nee te zeggen, doelstellingen te bepalen en te realiseren, werken volgens prioriteiten en leren een onderscheid te maken tussen wat dringend en belangrijk is, beter plannen door gerichter na te denken.

Presentatietechnieken

Een interactieve en doe-training waarbij precies die vaardigheden worden bijgeleerd, nodig om met de vereiste overtuigingskracht en professionele zin de boodschap aan de klanten of collega's duidelijk te maken.

Vergaderingen leiden en organiseren

Inhoud: doelstellingen bepalen, voorbereiding (agendapunten, uitnodiging, strategie, checklist), de vergadering (inleiding, agendapunten efficiënt overlopen, presentatietechnieken, groep beheersen, afronden en opvolging).

Schriftelijke communicatie

Inhoud: verschillende types van teksten schrijven op een heldere beknopte en voor de lezer aantrekkelijke manier, structuur aanbrengen in een tekst, een hedendaagse schrijfstijl hanteren, klantgericht schrijven, schrijven voor het web, e-mail.

Klantvriendelijkheid – actieve verkoop

Inhoud: professioneel onthaal, behoefteanalyse, inspelen op de wensen van de klant, koopsignalen herkennen, juiste vragen stellen voor meerverkoop, verkoop op positieve manier afsluiten, klantvriendelijke klachtenbehandeling.

Klantvriendelijk telefoneren

Inhoud: bereikbaarheid, beginformule, doorschakelen, cliëntgerichtheid, afsluiten, moeilijke gesprekken, slecht-nieuws gesprekken, omgaan met klachten.